Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället.

Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället. Foto: Adobe stock

Allt färre använder hjälm i trafiken

”Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället”

Motor.

Antalet mopeder i trafiken ökar och med det borde även användandet av hjälm öka. Men verkligheten är annorlunda. I Stockholms län skippar så många som 13 procent hjälmen, något som ökar risken för att omkomma eller skadas allvarligt drastiskt. Hälften av de som omkommit saknade hjälm och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada.

Av
Andreas Lindegren

Det ligger stort fokus just nu i Sverige på att försöka få siffrorna över omkomna och skadade i trafiken åt rätt håll. Nollvisionens mål om att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken är än så länge långt borta. Fokus har främst legat på hastighetsefterlevnad med ökat antal trafikkameror, utbyggnad av mötesseparerade vägar och sänkt hastighet på vägar som saknar mitträcke.

Men för att få statistiken att peka åt rätt håll är inte enbart bilisternas och motorcyklisternas ansvar. Även cyklisterna och framför allt mopedisterna har ett ansvar att bära. Antalet mopeder i trafik har ökat kraftigt enligt Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, men inte användandet av hjälm.

– Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar, kommenterar NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Varje år mäter NTF cykelhjälms- och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Den senaste observationsundersökningen, som utfördes i maj, visar att antalet cyklister som använder hjälm har ökat från 46 till 48 procent, men att antalet mopedister som spänner på sig skyddsutrustningen på huvudet har minskat med en procent, från tidigare 97 procent till 96. Detta trots att det idag råder lag på hjälm för mopedförare, något som kostar föraren 1 500 kronor i böter om den ertappas.

En av anledningarna tror NTF beror på att många inte känner till vad som klassas som en elcykel eller en elmoped.

– Vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Marie Nordén.

Vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped

Nedgången av hjälmanvändandet bekräftas enligt NTF även av andra observationsstudier som till och med pekar på ännu lägre användningsfrekvens. Dessutom visar olycksstatistiken att många skadats allvarligt trots att de har haft hjälm, men som vid olyckstillfället tappat den, eftersom den inte suttit på rätt sätt eller på grund av att spännet runt hakan inte varit knäppt.

– Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada, säger Nordén.

Undersökningen visar också på att det råder stora skillnader mellan de olika länen i användandet av hjälm. I Stockholm är användandet av hjälm bland mopedister som allra lägst, 87 procent använder hjälm, medan län som Blekinge, Halland, Gotland, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala, Västerbotten och Örebro län har i det närmaste 100 procent av mopedförarna rätt skyddsutrustning.

– Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt.

Publicerad 21 September 2019 07:00